Nowości Wydawnicze Muzycznej Sceny 3Miasta

              "NOWOŚCI WYDAWNICZE 3M" to prezentacja najciekawszych premier płytowych lokalnej sceny muzycznej. Co cztery miesiące członkowie stowarzyszenia wybierają 15 trójmiejskich albumów, tworząc zestawienie wyróżniających się nowych projektów muzycznych. 
I - styczeń/kwiecień, II - maj/sierpień, III - wrzesień/grudzień.

Zaproszeni twórcy biorą udział w "WIECZORACH PŁYTOWYCH", a wyróżnione albumy, automatycznie nominowane są do organizowanego przez stowarzyszenie rankingu - "ALBUM ROKU".  

Nowa kolekcja (New Collection)

NOWOŚCI WYDAWNICZE   2 0 1 7

NOWOŚCI WYDAWNICZE    2 0 1 8

ALBUMY  2017-1

ALBUMY  2017-2

ALBUMY  2017-3

ALBUMY  2018-1

ALBUMY  2018-2

ALBUMY  2018-3

STYCZEŃ - KWIECIEŃ

MAJ - SIERPIEŃ

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

STYCZEŃ - KWIECIEŃ

MAJ - SIERPIEŃ

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

STY.- KWIE.

2017

1/3

MAJ.- SIER.

2017

2/3

 WRZE.- GRU.

2017

3/3

STY.- KWIE.

2018

1/3

MAJ.- SIER.

2018

2/3

00000.jpg

NOWOŚCI WYDAWNICZE    2 0 1 9

NOWOŚCI WYDAWNICZE    2 0 2 0

N.W.  2019.I

N.W.  2019.II

N.W.  2019.III

N.W.  2020.I

N.W.  2020.II

STYCZEŃ - KWIECIEŃ

MAJ - SIERPIEŃ

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

STYCZEŃ - CZERWIEC

LIPIEC - GRUDZIEŃ 

Nowy-3.jpg
Nowy-2.jpg
Nowy-1.jpg
a0139542278_10.jpg
kolekcja.jpg

NOWOŚCI WYDAWNICZE   2 0 2 1

NOWOŚCI WYDAWNICZE   2 0 2 2

N.W.  2021.I

STYCZEŃ - KWIECIEŃ

N.W.  2021.II

MAJ - SIERPIEŃ 

N.W.  2021.III

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 

ok3.jpg
ok2.jpg
000.jpg
Nowych Produktów

N.W.  2022.I

STYCZEŃ - KWIECIEŃ

15.05.2022

N.W.  2022.II

MAJ - SIERPIEŃ 

N.W.  2022.III

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 

15.09.2022

30.12.2022

Nowa kolekcja (New Collection)

PLAY LISTY 

2020-2030

2000-2020

1960-2000