Nowości Wydawnicze Muzycznej Sceny 3Miasta

              "NOWOŚCI WYDAWNICZE" to prezentacja najciekawszych premier płytowych trójmiejskiej sceny muzycznej. Co 4-6 miesięcy członkowie stowarzyszenia wybierają 15-20 albumów, tworząc wyjątkowe zestawienie wyróżniających się nowych projektów muzycznych. 

Wyróżnieni twórcy są automatycznie nominowani do organizowanego przez nas rankingu podsumowującego rok wydawniczy - "ALBUM ROKU". 

Nowa kolekcja (New Collection)

NOWOŚCI WYDAWNICZE   2 0 1 7

NOWOŚCI WYDAWNICZE    2 0 1 8

ALBUMY  2017-1

ALBUMY  2017-2

ALBUMY  2017-3

ALBUMY  2018-1

ALBUMY  2018-2

ALBUMY  2018-3

STYCZEŃ - KWIECIEŃ

MAJ - SIERPIEŃ

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

STYCZEŃ - KWIECIEŃ

MAJ - SIERPIEŃ

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

2017.1
2017.2.jpg
2017.3
2018.2
2018.3
00000.jpg

NOWOŚCI WYDAWNICZE    2 0 1 9

NOWOŚCI WYDAWNICZE    2 0 2 0

N.W.  2019.I

N.W.  2019.II

N.W.  2019.III

N.W.  2020.I

N.W.  2020.II

STYCZEŃ - KWIECIEŃ

MAJ - SIERPIEŃ

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

STYCZEŃ - CZERWIEC

LIPIEC - GRUDZIEŃ 

Nowy-3.jpg
Nowy-2.jpg
Nowy-1.jpg
a0139542278_10.jpg
kolekcja.jpg

NOWOŚCI WYDAWNICZE   2 0 2 1

N.W.  2021.I

STYCZEŃ - KWIECIEŃ

N.W.  2021.II

MAJ - SIERPIEŃ 

N.W.  2021.III

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 

NOWOŚCI WYDAWNICZE   2 0 2 2

N.W.  2022.I

STYCZEŃ -LIPIEC

N.W.  2022.II

LIPIEC - GRUDZIEŃ 

ok3.jpg
ok2.jpg
000.jpg
2022.jpg
Nowych Produktów

30.12.2022

Nowa kolekcja (New Collection)

PLAY LISTY 

2020-2030

2000-2020

1960-2000