Trzy najciekawsze płyty roku wybrane w "Rankingu Muzycznej  Sceny Trójmiasta"
(komisja : 12 osób - dziennikarze muzyczni, producenci, wydawcy, muzycy związani z muzyczną sceną Trójmiasta)

Trzy najciekawsze płyty roku wybrane - przez organizatorów Wieczorów Płytowych " 3Płyty & Wino"
- w przeglądzie premier (co 4 miesiące). W ciągu jednego roku planowane są 3 spotkania i promocja 9 płyt.   
(komisja : przedstawiciele stowarzyszeń Nasiono Records i Trójmiejskiej Encyklopedii Muzycznej)  

Trzy najciekawsze płyty roku wybrane przez stowarzyszenie  3EM
(komisja : członkowie stowarzyszenia Trójmiejska Encyklopedia Muzyczna)